تهران

آبان 1379

ارائه مقاله دردوازدهمین کنگره انجمن قلب ایران باهمکاری میوکلینیک وکلیولند(کرونری بای پس بدون استفاده از پمپ قلب وتنفس مصنوعی)

تهران

آبان 1381

ارائه مقاله دراولین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه (بررسی بروز ریسک فاکتورهای انفارکتوس میوکارد درIcu جراحی قلب)

سپتامبر2006

چاپ مقاله درژورنال جراحی قلب (استفاده ازشریان رادیال درپیوند عروق کرونری )

سپتامبر2006

چاپ مقاله درژورنال جراحی قلب ( Euro Score)

تهران

آبان 1385

ارائه پوستر درپانزدهمین کنگره انجمن قلب ایران باهمکاری انجمن قلب فرانسه ( محافظت ازعضله قلب درحین اعمال جراحی کرونری بای پس ازطریق ورید صافن)

مارچ2007

چاپ مقاله درژورنال جراحی قلب (استنت در بیماری عروق کرونری)

لوزان- سوئیس

19 سپتامبر2007

سخنرانی درسمپوزیوم مدترونیک (استفاده از انرژی رادیوفرکوئنسی دردرمان فیبریلاسیون دهلیزی در مبتلایان به تنگی میترال روماتیسمال)(سخنران مدعو)

تهران

آبان 1386

ارائه مقاله در پنجمین کنگره بین المللی انجمن جراحان قلب ایران با همکاری انجمن جراحان قلب آلمان (درمان فیبریلاسیون دهلیزی درمبتلایان به تنگی میترال روماتیسمال)

تهران

آذر 1386

سخنرانی در پنجمین کنگره بین المللی انجمن جراحان قلب ایران با همکاری انجمن جراحان قلب آلمان (مزایای پیوندعروق کرونربه روش جراحی درمقایسه بااستفاده ازبالون در درمان بیماری عروق کرونر)(سخنران مدعو)

تهران

بهمن1386

سخنرانی دردومین همایش بیهوشی قلب (عوارض استفاده ازپمپ قلب وتنفس مصنوعی)(سخنران مدعو)

دبی

مارچ2008

ارائه مقاله دردومین کنگره قلب ایران و عرب (نتایج یکساله درمان فیبریلاسیون دهلیزی با استفاده ازانرژی رادیوفرکوئنسی) (سخنران مدعو)

شیراز

فروردین 1387

ارائه مقاله درسومین سمپوزیوم تازه های قلب و عروق/بنیاد قلب فارس (نتایج یکساله درمان فیبریلاسیون دهلیزی با استفاده ازانرژی رادیوفرکوئنسی)

یونان

آپریل 2008

ارائه مقاله در هجدهمین کنگره جهانی جراحان قلب انجمن جراحان قلب جهان (نتایج یکساله درمان فیبریلاسیون دهلیزی با استفاده از انرژی رادیوفرکوئنسی)

تهران

خرداد 1387

ارائه مقاله دردهمین کنگره تازه های قلب وعروق (معرفی موارد جالب درجراحی قلب) (سخنران مدعو)

سان سیتی- آفریقای جنوبی

اکتبر2008

ارائه مقاله درانجمن جهانی لیزردرمانی (استفاده از لیزر کم توان بعد از اعمال جراحی پیوند عروق کرونر)

تهران

آبان 1387

ارائه مقاله درشانزدهمین کنگره انجمن قلب ایران باهمکاری کالج قلب آمریکا (ارزیابی ریسک عمل درترمیم میترال بیماران مبتلا به نارسایی میترال)

تهران

آبان 1387

ارائه پوستردرشانزدهمین کنگره انجمن قلب ایران باهمکاری کالج قلب آمریکا (نتایج اولیه ترمیم میترال بااستفاده ازرینگهای انعطاف پذیر)

تهران

آبان 1387

ارائه پوستردرشانزدهمین کنگره انجمن قلب ایران باهمکاری کالج قلب آمریکا (استفاده از لیزر کم توان بعد از اعمال جراحی پیوند عروق کرونر)

تهران

آبان1387

سخنرانی درهمایش بیهوشی قلب (تنگی میترال و درمان آن) (سخنران مدعو)

آنتالیا- ترکیه

دسامبر- 2008

ارائه مقاله درچهارمین کنگره تازه های قلب وجراحی قلب ترکیه (درمان فیبریلاسیون دهلیزی درمبتلایان به بیماری روماتیسمال قلبی پیگیری یکساله)

رامسر

اسفند 1387

سخنرانی دردومین همایش قلب و نوآوری (نتایج کوتاه مدت بازسازی بطن چپ)(سخنران مدعو)

تایپه – تایوان

مارچ2009

ارائه مقاله درهفدهمین همایش سالیانه انجمن جراحی قلب آسیا (درمان فیبریلاسیون دهلیزی درمبتلایان به بیماری روماتیسمال قلبی پیگیری یکساله)

ورشو- لهستان

می 2009

ارائه پوستردرپنجاه وهشتمین کنگره بین المللی انجمن اروپایی جراحی قلب و عروق(پیگیری میان مدت نتایج درمان فیبریلاسیون دهلیزی درمبتلایان به بیماری روماتیسمال دریچه های قلب)

تهران

آبان 1388

ارائه مقاله درششمین کنگره انجمن جراحان قلب ایران با همکاری انجمن جراحان قلب آمریکا (نتایج کوتاه مدت بازسازی بطن چپ در نارسایی پیشرفته قلب)

تهران

آبان1388

سخنرانی درششمین کنگره انجمن جراحان قلب ایران با همکاری انجمن جراحان قلب آمریکا(مزایای پیوند عروق کرونربا استفاده ازپمپ قلب وتنفس مصنوعی)(سخنران مدعو)

تهران

آبان 1388

ارائه پوستردرششمین کنگره انجمن جراحان قلب ایران با همکاری انجمن جراحان قلب آمریکا(نتایج ترمیم دربیماران مبتلا به نارسایی متوسط دریچه میترال دربیماران عروق کرونری)

ازمیر- ترکیه

آبان 1388

ارائه مقاله درپنجاه ونهمین کنگره بین المللی انجمن اروپایی جراحی قلب وعروق(استفاده ازعروق فمورال دراعمال جراحی قلب با تهاجم کم)

ازمیر- ترکیه

آپریل 2010

ارائه مقاله درپنجاه ونهمین کنگره بین المللی انجمن اروپایی جراحی قلب وعروق(میزان کاهش حجم بطن چپ به دنبال اعمال بازسازی قلب)

جزیره کیش

اسفند1388

ارائه مقاله درچهارمین کنگره ایران وعرب (ترمیم دریچه میترال به روش کم تهاجم)

شیراز

اردیبهشت1389

ارائه مقاله درچهارمین کنگره بنیاد قلب فارس بیمارستان کوثر (میزان کاهش حجم بطن چپ به دنبال اعمال بازسازی قلب)

تهران

اردیبهشت 1389

سخنرانی درکنگره انجمن جراحان ایران (الویت درانتخاب رینگهای مختلف درترمیم نارسایی دریچه میترال) (سخنران مدعو)

مشهد

اکتبر 2010

ارائه مقاله در سومین کنگره بین المللی جراحی قلب رضوی ( تاثیر اختلال شدید عملکرد عضله قلب بر ترمیم میترال در مبتلایان به نارسایی دریچه میترال و میزان کاهش حجم بطن چپ به دنبال اعمال بازسازی قلب)

پکن ، چین

اکتبر 2010

ارائه مقاله در بیستمین کنگره سالیانه انجمن جراحان قلب و عروق و قفسه صدری آسیا ( ترمیم میترال در اختلال شدید عملکرد عضله قلب در مبتلایان به نارسایی دریچه میترال)

مشهد

اکتبر 2010

سخنرانی در چهارمین کنگره بین المللی جراحی قلب و عروق رضوی عمل جراحی ریشه آئورت (گذشته،حال،آینده) تعویض ریشه آئورت به روش کم تهاجم

تهران

اکتبر 2010

سخنرانی در هفدهمین کنگره قلب ایران (سخنران مدعو) موضوع:حفاظت از عضله قلب در اعمال جراحی مجدد قلب

تهران

خرداد 1390

ارائه مقاله در سیزدهمین کنگره سراسری تازه های قلب و عروق موضوع:نارسائی دریچه میترال از نوع غیر ایسکمیک در مبتلایان به انسداد عروق کرونر

پوکت ، تایلند

می 2011

ارائه مقاله در نوزدهمین کنگره بین المللی انجمن قلب و عروق آسیا موضوع:نارسائی میترال از نوع غیر ایسکمیک در بیماران کاندید کرونری بای پس

تهران

فروردین 1390

عمل جراحی تعویض ریشه آئورت، برای اولین بار در ایران به روش کم تهاجم با برش تقریبی 8 سانتیمتر بر روی بیمار ف-ه /38 ساله

لینک به ویدیو

تهران

خرداد 1390

سخنرانی در سیزدهمین کنگره سراسری تازه های قلب و عروق (سخنران مدعو) موضوع:منافع اعمال جراحی قلب به روش کم تهاجم

مشهد

شهریور 1390

چهارمین کنگره بین المللی قلب وعروق رضوی و هشتمین کنگره مشترک اروپایی- آسیایی , عنوان مقاله ؛ عمل جراحی بنتال ، گذشته ، حال ، آینده

شیراز

اردیبهشت 1391

پنجمین سمپوزیوم بیماریهای قلب وعروق بنیاد قلب فارس , عنوان مقاله ؛ عمل جراحی بنتال ، گذشته ، حال ، آینده

مشهد

خرداد 1391

پنجمین کنگره بین المللی قلب وعروق رضوی و عنوان مقاله ؛ جایگاه تعویض دریچه میترال در درمان نارسایی دریچه میترال در عصر حاضر

مهر 1391

اولین کنگره مشترک قلب وعروق ایران و عنوان مقاله ؛ نارسایی اسیکمیک متوسط و شدید دریچه میترال (آمار و نتایج )

اسفند 1392

دومین کنگره مشترک قلب وعروق و عنوان مقاله ؛ راهکارهای بهبود اعمال جراحی مجدد قلب باز

شیراز

اردیبهشت 1393

ششمین سمپوزیوم تازه های قلب وعروق بنیاد قلب فارس و عنوان مقاله ؛ روشهای بهبود نتایج در اعمال جراحی مجدد قلب باز در بالغین

شهریور 1393

شانزدهمین کنگره علمی تازه های قلب وعروق و ارائه روش های نوین درمان بیماریهای دریچه آئورت (اعمال جراحی کم تهاجمی قلبی )

تهران

اسفند 1393

انجام اولین عمل جراحی تعویض دریچه ائورت کم تهاجم با استفاده از دریچه های بدون نیاز به دوخت و دوز در ایران،بیمارستان میلاد

لینک به ویدیو

اسفند 1393

سومین کنگره مشترک قلب وعروق و عنوان مقاله ؛ اولین تجربه دریچه های قلبی بدون نیاز به دوخت و دوز در ایران

مهر 1394

هفدهمین کنگره تازه های قلب وعروق و عنوان مقاله ؛ تجربه دریچه های سوچرلس (Suture less) در ایران

آبان 1395

دوازدهمین کنگره جراحی کم تهاجم و عنوان مقاله ؛جراحی قلب کم تهاجم در ایران ( از ترمیمASD تا تعویض ریشه آئورت )

تهران

اسفند ۱۳۹۵

ارایه مقاله در پنجمین کنگره مشترک قلب و عروق موضوع :AF Ablation مطمئن و موثر

تهران

اسفند ۱۳۹۵

دریافت جایزه بهترین سخنران پنجمین کنگره قلب و عروق

تبریز

تیر 1396

سخنرانی در کنگره جراحی قلب , موضوع :درمان بی نظمیهای قلب بروش جراحی

تهران

شهریور ۱۳۹۶

سخنرانی در نوزدهمین کنگره تازه های قلب و عروق , موضوع :درمان نارسایی شدید دریچه میترال در بیماران بدون علامت

تهران

اسفند ۱۳۹۶

سخنرانی در ششمین کنگره مشترک قلب و عروق , موضوع :ارتقاء کیفی در جراحی قلب بالغین،چرا و چگونه / کرونری بای پس و اعمال دریچه میترال در دهلیزهای کوچک

تهران

اسفند 1397

سخنرانی در هفتمین کنگره مشترک قلب وعروق , موضوع :چگونه نتایج اعمال مجدد قلبی را ارتقاء دهیم تازه های محلولهای فلج کننده قلب

استانبول

اوریل ۲۰۱۹

سخنرانی در دومین کنگره بین المللی حمایت برون پیکری(پرفیوژن) , موضوع :حفاظت از قلب و محلولهای کاردیوپلژیک

تهران

اسفند 1397

اولین تجربه جهانی عمل جراحی با استفاده از تکنیک دریچه در دریچه بروش قلب باز در عمل جراحی مجدد تعویض سه دریچه , بیمارستان بهمن

لینک به ویدیو

تهران

فروردین ۱۳۹۸

سخنرانی در کنگره نارسایی بطن راست , موضوع :نارسایی دریچه تریکوسپید بدنبال بیماریهای دریچه ای سمت چپ قلب

تهران

مرداد ۱۳۹۸

سخنرانی در بیست و یکمین کنگره تازه های قلب و عروق , موضوع :مداخله در درمان بیماریهای دریچه تریکوسپید

ابوظبی

فوریه 2020

ارایه مقالات در کنگره سالانه انجمن جهانی دریچه قلب موضوع: اولین تجربه جهانی بکارگیری روش دریجه در دریجه در اعمال مجدد قلبی

ابوظبی

فوریه 2020

ارایه مقالات در کنگره سالانه انجمن جهانی دریچه قلب موضوع: تاثیر درمان فیبریلاسیون دهلیزی به روش جراحی بر طول عمر بیماران کاندید تعویض دریجه قلب