اعمال جراحی قلب با تهاجم کم

اعمال جراحی قلب با تهاجم کم در اصل ترجمه minimally invasive cardiac surgery میباشد. با پیشرفت تکنولوژی و کنترل روزافزون خطرات و عوارض جراحی قلب و عروق، نکات زیبایی شناختی در این رشته از توجه خاصی برخوردار گردیده است بطوریکه امروزه تعداد قابل توجهی از اعمال جراحی قلب را میتوان بروش مذكور انجام داد. در این دسته از اعمال جراحی ،بجای برشهای متداول در خط وسط قفسه سینه،از برشهای بسيار کوچکتر در خط وسط ویا در کنار قفسه سینه برای دسترسی به قلب استفاده میگردد. پر واضح است که انجام این اعمال نیازمند ابزار مناسب و تجربه کافی در این زمینه میباشد. در کنار برتری زیبایی شناختی که از برجسته ترین مشخصات اینگونه اعمال میباشد به اقامت کوتاه مدت بیمارستانی و عوارض موضعی کمتر از جمله درد و عفونت بعد از عمل نیز باشد اشاره نمود. تعويض و ترميم دریچه های قلب،ترمیم سوراخ بین دهلیزی،عمل جراحی بی نظمی قلبی(AF Ablation)،تعویض ریشه ائورت و اعمال محدود کرونری بای پس ازجمله اعمالی میباشند که بروش کم تهاجم قابل انجام است. با بهره گیری از این تکنولوژی از سال ۱۳۸۸ کلیه اعمال مورد اشاره توسط تیم جراحی فلب دکتر كامران بابازاده با موفقیت انجام شده و نتایج ان نیز در کنگره های داخل و خارج ارائه گردیده است. لازم بذكر است که تعدادی از این اعمال از جمله تعويض ريشه انورت و تعويض دریچه انورت با دریچه sutureless برای اولین بار در ایران گزارش شده بودند. گالری عکسی به این منظور تهیه گردیده که شما را برای اشنایی بیشتر به دیدن ان توصیه مینماییم. لازم بذكر است به دلائل اخلاقی عکس بانوان از این مجموعه حذف گردیده است.