درمان جراحی بی نظمی های قلبی

بی نظمی قلب یا آریتمی قلبی یکی از یافته های نسبتا شایع در بیماران کاندید جراحی قلب میباشد. در این گروه فیبریلاسیون دهلیزی یکی از شایعترین بی نظمیها میباشد که خصوصا در مبتلایان به بیماریهای دریچه ای قلب و بیماران عروق کرونر با سن بالا روئیت میگردد. فیبریلاسیون دهلیزی موجب علایم بالینی متنوع گردیده و عوارض جراحی قلب را در کوتاه مدت و با تاخیر افزایش خواهد داد. بر اساس تعدادی از مطالعات، استمرار این بی نظمی در درازمدت باعث افزایش ریسک نارسائی قلبی و در نهایت کاهش طول عمر بیماران میگردد. نتایج حاصل از بیش از یک دهه درمان جراحی AF Ablation نزد مبتلایان به بیماری دریچه های قلبی، موید تاثیر مثبت بکارگیری این روش در ارتقای طول عمر بیماران و بهبود قابل ملاحظه کیفیت زندگی ایشان میباشد. بر اساس مطالعات انجام شده ،بیش از پنجاه درصد مبتلایان به بیماری دریچه میترال بطور ثابت و یا دائمی دچار فیبریلاسیون دهلیزی میگردند که این عارضه بر شدت علائم این گروه میافزاید. متاسفانه انجام عمل جراحی قلب و تعويض یا ترميم دریچه بیمار،نقش بسزائی در بهبود بی نظمی قلبی(در صورت وجود) ایفا نخواهد کرد. انجام همزمان AF Ablation، روش توصیه شده انجمنهای علمی معتبر در صورت همراهی فیبریلاسیون دهلیزی و بیماری دریچه ای قلب میباشد. اطلاعات حاصل از سالها تلاش در این زمینه، یکی از بزرگترین مجموعه ها از اعمال ترکیبی دریچه های قلب و AF Ablation میباشد که به دفعات نتایج ان در کنگره های داخل و خارج از کشور ارائه گردیده است.