ترمیم دریچه های قلب

نارسائی دریچه های قلبی یکی از بیماریهای شایع خصوصا دریچه میترال میباشد. اصلاح و ترمیم دریچه میترال همواره مورد توجه جراحان قلب قرارگرفته است. در این روش نه تنها بافت طبیعی دریچه حفظ میگردد که به نوبه خود در کارکرد قلب تاثیر قابل توجهی ایفا مینماید،بلکه بیمار از مصرف طولانی مدت داروهای ضد انعقاد رهایی میابد. موفقیت ترمیم دریچه میترال به عوامل متعددی وابسته است. تجربه جراح قلب و امار ترمیم موفق از کلیدی ترین عوامل در حصول به نتیجه مطلوب میباشد. علاوه بر تجربه جراح،،شدت و پیچیدگی بیماری،کیفیت نسجی دریچه مبتلا،امکانات لازم جهت ترمیم و تجهیزات اطاق عمل جراحی با بهره گیری از متخصصین مربوطه از عوامل موثر در موفقیت این عمل جراحی میباشند. امروزه مراکزی به عنوان center of excellence خصوصا جهت ترمیمهای پیچیده تعیین گردیده اند تا بتوان با تکیه بر نکات مورداشاره، بهترین نتیجه را برای بیماران به ارمغان اورد. در خلال دو دهه اخیر،مجموعه قابل توجهی از فعالیتهای دکتر کامران بابازاده در زمینه ترمیم دریچه میترال بشکل ارایه مقالات متعددی در کنگره های بین المللی داخل و خارج از کشور ارائه گردیده است.