تعویض دریچه های قلب

بیماری دریچه های قلب یکی از شایعترین بیماریهای قلبی میباشند که در مراحل پیشرفته، ممکن است جراحی قلب مناسبترین گزینه جهت درمان تلقی گردد. در طول انقباض و انبساط عضله قلب، خون از حفره ای به حفره دیگر منتقل میگردد. اختلال در کارکرد دریچه های قلب میتواند باعث مقاومت غیر طبیعی در حرکت رو به جلو (تنگی) ویا پس زدن خون در خلاف جهت حرکت طبیعی(نارسائی) گردد. شدت این اختلالات در ایجاد علائم ناشی از بیماری موثر میباشد این اختلالات بطور مستقيم و غیر مستقيم بر عملکرد عضله قلب که مهمترین شاخصه سلامت قلب میباشد تاثیر میگذارند. لازم به تاکید است که در دسته ای از بیماران خصوصا در بین مبتلایان به نارسایی دریچه های قلب،تا مراحل انتهایی بیماری و تا حتی پیدایش صدمات جبران ناپذیر قلبی ممکن است علائم قابل توجهی بروز ننماید. تعويض دریچه یکی از موثرترین و قدیمی ترین روشها در درمان بیماریهای دریچه ای قلب محسوب میگردد. با توجه به شرایط بیماران،انواع مختلفی از دریچه ها را میتوان انتخاب نمود. شرایطی از جمله سن،جنس،شغل،بیماریهای همراه،تمایل به حاملگی وموارد متعدد دیگر در انتخاب نوع دریچه موثر میباشند. بطور کلی میتوان دریچه ها را در سه گروه فلزی،بیولوژیک (حیوانی) وهموگرافت قرار داد. دو گروه اول بیشترین موارد استفاده را در اعمال جراحی تعويض دریچه های قلب دارند. از انجاییکه اعمال مجدد جراحی قلب همراه با خطرات بمراتب بیشتری در مقایسه با اعمال جراحی برای اولین بار میباشند، فلسفه جراحی قلب بر اصل یک بار برای همیشه استوار میباشد و صلاح بر این است که حدالامکان تصمیم گیری در مورد تعویض دریچه بیمار (البته با مشارکت خود بیمار پس از اگاهی کامل) بر این اصل مبتنی گردد. در راستای پیشرفت علوم و تکنولوژی، تولید دریچه های فلزی و بیولوژیک نیز متحول گردیده اند بطوریکه عوارض انعقادی دریچه های فلزی کاهش و قابلیتهای فنی این دریجه ها ارتقاء یافته اند. روشهای تولید دریچه های بیولوژیک نیز بگونه ای متحول گردیده اند که نه تنها قابلیتهای فنی انها بهبود یافته بلکه طول عمر این دریچه ها در بدن انسان که از مهمترین نقاط ضعف این دریچه ها محسوب میگردیدند روز به روز در حال افزایش است. روش متداول در جاگذاری دریچه های قلبی دوخت و دوز به نسج قلبی میباشد. امروزه دریچه های بدون نیاز به دوخت و دوز(sutureless valve) به عرصه جراحی قلب وارد شده و با حفظ کیفیت منجر به کاهش زمان اعمال جراحی قلب گردیده اند.(اولین تجربه دریچه sutureless در ایران،1393) تکنولوژی این دریچه باعث گردیده اعمال جراحی کم تهاجم قلبی با سهولت بیشتری انجام پذیرد و افق نوینی در کاهش خطرات اعمال جراحی مجدد قلب گشوده است. دکتر کامران بابازاده در سال ۱۳۹۷ با بهره گیری از تکنولوژی trans catheter بعنوان اولین گزارش در دنیا موفق به انجام تعویض مجدد سه دریچه قلب در یک بیمار بسیار پر خطرگردید.