خدمت به جامعه با عشق


دکتر کامران بابازاده در سال 1343 متولد گردید ، دوره متوسطه را در دبیرستان البرز تهران سپری کرد و در سال 1361 فارغ التحصیل شد. وی در سال 1362 در رشته مهندسی برق و رشته پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته و وارد دانشکده پزشکی شد. در سال 1368 در کنکور پره انترنی رتبه دوم را کسب نمود و بعنوان رتبه اول از سهمیه 10% فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه تهران در سال 1369 دررشته پزشکی فارغ التحصیل گردید. دکتر بابازاده دوره تخصصی جراحی عمومی را در سال 1374 با اخذ مدرک بورد تخصصی جراحی عمومی به اتمام رسانید وباعنوان استادیار دانشگاه مشغول بکار شد . وی دوره فوق تخصصی جراحی قلب را در سال 1376 در بیمارستان قلب شهید رجایی آغاز و در سال 1379 مدرک بورد فوق تخصصی خود را با احراز رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی ایران دریافت کرد و بعنوان استادیار جراحی قلب فعالیت خود را درعرصه فوق تخصصی آغاز نمود. ازآن به بعد نیز در بیمارستانهای وابسته به سازمان تامین اجتماعی و بیمارستانهای خصوصی آتیه ,لاله و بهمن درشهر تهران فعالیت خود را ادامه داد. دکتر بابازاده در امر درمان و پژوهش در رشته جراحی قلب فعالیتهای فراوانی نموده است که می توان به مجموعه مقالات ارائه شده در کنگره های بین المللی در داخل وخارج کشور و درج مقالات متعدد در مجلات معتبر داخلی وخارجی اشاره نمود. علاوه بر سوابق فوق دکتر کامران بابازاده بمنظور اخذ مهارتهای اختصاصی در دوره های متعدد آموزشی در مراکز خارج از کشور شرکت نموده است. وی در سالهای 1386 و 1398 از طرف سازمان تامین اجتماعی بعنوان پزشک نمونه در استان تهران معرفی گردید. همچنین در سالهای 1394 و 1397 از طرف بیمارستان های میلاد و بهمن بعنوان پزشک نمونه انتخاب گردید. کامران بابازاده در کنار درمانهای متداول در زمینه جراحی قلب بطور اختصاصی در زمینه ترمیم دریچه های قلب ، جراحی بی نظمی های قلبی ، درمان جراحی در نارسائی قلب و اعمال جراحی قلب با تهاجم کم ، اهتمام خاصی ورزیده است که می توان به مجموعه فعالیتهای علمی و پژوهشی در این زمینه اشاره نمود.